taula amb menjar
Estructuració de producte turístic vinculat gastronòmic2022-07-07T16:23:35+00:00
vall de siarb
Definició de model de negoci d’un refugi de muntanya2022-06-13T15:57:34+00:00
Tremp
Creació de producte turístic en base a la geologia2022-06-13T15:50:33+00:00
Casa Riera Ordeix
Incorporació del turisme en empresa d’embotits2022-03-22T09:05:21+00:00
tendes de campanya
Creació d’un nou operador turístic al Pirineu2022-03-22T09:14:19+00:00
Fundació Astres
Estratègia de creació de producte ecoturístic2022-03-22T09:16:14+00:00
Fundació Emys
Estratègia turística, definició de mercats i productes turístics2022-03-22T09:17:49+00:00
fòssil
El patrimoni com a dinamitzador econòmic i comercial2022-06-11T09:15:01+00:00
antic celler modernista de Montblanc
Pla d’usos de l’antic celler modernista de Montblanc2022-03-22T09:34:33+00:00
Pla de viabilitat del projecte Museu de la Mobilitat2022-03-22T09:36:39+00:00
Go to Top