Definició de model de negoci d’un refugi de muntanya

La feina realitzada per a aquest refugi de muntanya ubicat al poble de Llagunes se centra a acompanyar-ne els gestors a l’hora de definir l’estratègia a seguir i validar el model de negoci de l’establiment.

El refugi Vall de Siarb, per la seva ubicació en un entorn petit i tranquil a pocs quilòmetres de Sort, necessitava identificar i segmentar molt bé els públics objectius a fi d’estructurar tota l’oferta de productes i preus.

En aquest cas, a més de donar suport en la visió global del negoci, treballem de manera específica aquesta segmentació de clients, el portafolis de productes i l’estratègia de fidelització a desenvolupar. En el procés, combinem el treball estratègic amb el treball operatiu, establint pautes i accions concretes.