Project Description

Pla de Producte del Programa de Turisme Familiar

Revisem i analitzem l’evolució del Programa de Turisme Familiar amb l’objectiu d’adaptar-lo a les noves dinàmiques del segment. Per a fer-ho, apliquem metodologies quantitives com enquestes a afiliats i operadors turístics, la realització d’entrevistes per extreure informació qualitativa, i ho combinem amb l’anàlisi de documentació i la detecció i anàlisi de bones pràctiques per a formular una proposta estratègica i tàctica de futur per al Programa.