En col·laboració amb l’empresa Stoa, Propostes Culturals i Turístiques, i per encàrrec de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística es participa tant en la fase de diagnosi com d’estratègia del municipi d’Escalante com a destinació turística.  En concret, s’analitza el potencial turístic aquest municipi ubicat a la comarca de Trasmiera centrat sobretot en l’entorn natural i l’ornitologia ja que es troba inclòs dins la Reserva de las Marismas de Santoña. Alhora, té certs elements patrimonials i arquitectònics amb potencial de desenvolupament turístic.

Sota la premisa d’un desenvolupament turístic sostenible que sigui un complement de l’economia local, es treballa tant el desenvolupament d’estratègies de producte i comunicació com, sobretot, el model de gestió de la destinació.