Project Description

Pla de viabilitat del projecte Museu de la Mobilitat

L’encàrrec del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) se centra a projectar la viabilitat d’un nou equipament cultural i turístic ubicat a la comarca de la Selva (Costa Brava) destinat a fer conèixer i fer entendre la importància del món del motor a Catalunya al llarg del temps i en l’actualitat.

Entre les tasques desenvolupades, analitzem el mercat i la competència a escala nacional i europea; definim públics objectius, els productes a desenvolupar i les estratègies de comunicació i comercialització. Alhora, establim el model d’organització interna i les necessitats de recursos humans, així com les projeccions d’ingressos i despeses de quatre anys.