Servei de promoció econòmica

La gestió pública local en l’àmbit de la promoció econòmica requereix d’una constant vigilància de les polítiques i actuacions que es van duent a terme, sobretot en un entorn tan volàtil i innovador. 

La nostra proposta va encaminada a proporcionar a representants polítics i tècnics un primer document de diagnòstic i propostes de treball com a eina per poder reflexionar i analitzar si les polítiques que s’estan duent a terme són les més adients. No proposem la realització d’un gran document estratègic sinó que es tracta d’un document a tall de fotografia amb el punt de vista subjectiu d’uns professionals que tenim experiència tant en la gestió directa d’administracions locals en l’àmbit del turisme, comerç, mercats, PAE’S, ocupació, formació… en definitiva la promoció econòmica. Un eina pragmàtica, realista que no fa volar coloms, que ha de permetre marcar prioritats de cares al futur a curt i llarg termini.

Projectes relacionats

Veure tots els serveis

Descobreix tots els nostres serveis per projectes turistics

Necessites Ajuda?

Els millors projectes comencen en una conversació. Parlem?

Veure tots els projectes