El municipi d’Artés, a la comarca el Bages, és el municipi amb més cellers de la comarca i compta amb un dels esdeveniments més destacats al voltant del vi de la zona: la Festa de la Verema. Aquests elements, sumat al patrimoni natural i cultural del municipi i als atractius turístics propers fa que l’Ajuntament d’Artés sol·liciti el suport de la Gerència de Serveis Turístics de la Diputació de Barcelona per tal d’establir un full de ruta que ajudi a incoporar l’activitat turística basada en l’enoturisme en l’economia local.

En aquest projecte, el treball realitzat es centra en els següents àmbits:

  • La governança en el municipi, observant i definint dinàmiques de treball participatives entre els agents locals i del territori.
  • L’organització interna, on es defineixen funcions i rols dels recursos humans disponibles per tal de desenvolupar el pla d’accions establert.
  • L’oferta turística, identificant i analitzant l’estat i la potencialitat dels recursos patrimonials, naturals,… existents al municipi, així com la capacitat pel que fa als serveis (allotjament, restauració, activitats,…)
  • La planificació turística, incidint en la revisió de les actuacions realitzades al llarg del temps i la seva adequació a la situació actual a fi d’ajustar-les en la mesura que correspongui.
  • La demanda turística, treballant per a identificar el perfil del visitant del municipi i valorant si aquest s’ajusta amb el desitjat o no.

En definitiva, el resultat de l’elaboració d’aquest estudi facilita la presa de decisions en clau estratègica sobre el desenvolupament de l’activitat turística a Artés. Així com també la seva integració dins l’estratègia turística comarcal.