Project Description

Pla estratègic i dinamització turística d’Hostalric

De forma natural, després de coordinar el Centre Gastronòmic Domus Sent Soví, i amb l’objectiu d’aconseguir una major integració de la resta de recursos turístics d’Hostalric, s’amplia l’àmbit d’acció per tal de desenvolupar una planificació turística del municipi. 

Per això, entre d’altres, desenvolupem el pla estratègic i els plans d’acció; ordenem els recursos turístics del municipi (sobretot els que estan relacionats amb el castell fortalesa i el recinte emmurallat); identifiquem els segments de mercat més adequats, i estructurem un conjunt de productes i propostes turístics segons els segments objectius. 

D’altra banda, també organitzem internament l’equip de l’Oficina de Turisme i el Punt d’Acollida Turística del Castell; fomentem la relació amb la resta d’agents turístics del territori; plantegem nous projectes turístics i cerquem línies de finançament, a més de coordinar aspectes que afecten el turisme (com la mobilitat, el patrimoni, el manteniment…) amb la resta d’àrees implicades.