Project Description

El treball realitzat en aquest projecte s’enfoca en analitzar com es realitza l’acollida turística des de les oficines de turisme de Lloret de Mar. En aquest procés s’obté una fotografia de la situació actual i s’estableix una estratègia de futur, acompanyada d’un conjunt d’actuacions que permetin millorar i adaptar l’acollida turística a les noves necessitats tant del turista com de la mateixa destinació.

D’aquesta manera, a més d’analitzar la destinació en el seu conjunt, el perfil del visitant i el funcionament i organització de les oficines de turisme a nivell intern, es plantegen 11 actuacions enfocades en dos grans àmbits:

  • L’organització dels espais, repensant els usos i funcions dels diferents espais d’atenció al visitant per a oferir un servei adaptat a les noves tendències i més eficient.
  • L’organització interna, revisant les dinàmiques de treball per a millorar els fluxos de relació, així com aspectes vinculats a la comunicació dins l’equip i d’aquest amb els agents turístics de la destinació.