Aquest projecte de planificació turística es focalitza en definir l’estratègia d’interpretació i d’ús turístic de la zona de Risco Caído y Montañas Sagradas, a Gran Canaria. La gran particularitat d’aquest territori i del projecte en si és que s’actua sobre una àrea considerada Patrimoni Mundial de la Unesco i, al mateix temps, Reserva de la biosfera, i per tant sobre un espai de gran valor i amb elevades proteccions.

Conjuntament amb Stoa, analitzem els diferents documents de planificació existents i ens reunim amb actors del territori i amb l’equip tècnic del Cabildo de Gran Canaria per a determinar les línies estratègiques a implementar amb l’objectiu d’incorporar l’activitat turística en l’economica local, preservant el valor cultural i natural del lloc i establint punts de contacte amb la resta del territori per un desenvolupament integrat de l’ecoturisme a l’espai de Risco Caído y Montañas Sagradas.

Els àmbits on s’ha actuat han estat la conceptualització de l’estratègia interpretativa, la segmentació de públic, la creació de producte turístic, la organització interna a partir dels equipaments existents i planificats, l’estratègia de comunicació i comercialització i la governança en clau turística del territori.