Disseny i organització d’un ‘blogtrip’ turístic a la Selva

El Consell Comarcal de la Selva engega el projecte Localitza amb l’objectiu de potenciar i donar valor als productes locals de la demarcació. Per fer-ho, se segueix l’estratègia de vincular productors amb comercialitzadors, sobretot del sector turístic.

Així, aquest encàrrec d’organització d’un viatge de descoberta per a bloggers (blogtrip) neix amb l’objectiu de treballar la comunicació sobre aquells que poden fer difusió dels productes i de les activitats que es generen al voltant seu.

En aquest cas, ens centrem a definir una proposta de bloggers que responguin al perfil de l’acció (incidir sobre el públic final de proximitat), plantejar una proposta d’activitats, així com a executar tota la part logística i d’acompanyament abans, durant i després del blogtrip.