Project Description

Dinamització turística, disseny del Pla i seguiment

Santa Coloma de Farners és un municipi ben connectat, proper a nodes turístics destacats i on el turisme ha estat present en diferents intensitats al llarg del temps. Alhora, disposa d’atractius naturals, patrimonials i culturals interessants, i d’una infraestructura turística en què darrerament hi ha hagut obertures de negocis i renovacions significatives. Amb tot, en els darrers anys el turisme ha estat una activitat poc desenvolupada, almenys de manera estructurada i pensada.

Amb aquesta situació de partida, l’Ajuntament ens encarrega elaborar un pla de desenvolupament turístic que permeti estructurar l’oferta i estableixi els reptes a assolir. En aquest sentit, a més, se’ns demana que aquest pla s’acompanyi d’un suport continuat en el temps per ajudar a implementar-lo a causa de la manca de recursos humans dedicats a aquesta àrea.

Entre les tasques executades, realitzem una breu diagnosi dels recursos turístics, establim els segments prioritaris i plantegem els productes turístics sobre els quals pivotar l’estratègia de desenvolupament, a més d’establir les prioritats de treball. Alhora, durant l’acompanyament al llarg d’un any, intervenim en aspectes bàsics, com poden ser l’organització i la definició de les funcions de l’oficina de turisme, els materials de comunicació a desenvolupar i l’organització d’esdeveniments, entre d’altres.