Creació de producte turístic en base a la geologia

Per encàrrec de l’Ajuntament de Tremp, i conjuntament amb l’Institut d’Estudis Turístics (INSETUR) de la Facultat de Turisme (UdG), analitzem la potencialitat de la geologia com a producte turístic en el territori de Tremp i rodalia.

En concret, l’enfocament inicial se centra a valorar si es pot crear producte de caràcter familiar al voltant de la geologia. I, si bé els resultats indiquen que és viable (i de fet, es proposen exemples de productes), detectem que el segment que té més potencialitat a curt i mitjà termini, en termes d’esforç-benefici, és el de caràcter professional.

Així doncs, en una segona fase del projecte desenvolupem un pla de treball específic per reforçar i potenciar la presència del segment professional a la destinació. Al mateix temps, aquesta orientació encaixa amb la voluntat del territori d’obtenir la certificació de geoparc (Projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec).