Disseny del Pla de comunicació de l’ACUP

Amb integrants de Minimilks, l’agència de comunicació creativa de Girona amb qui col·laborem habitualment, tenim l’oportunitat de participar de manera activa en la definició del nou pla de comunicació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

En aquest cas, l’objectiu és aconseguir aportar a l’equip tècnic de l’entitat un marc de treball estructurat, en què es plantegin les accions a desenvolupar a fi d’assolir els objectius definits tant pel que fa a públics com a missatges.

Així, el projecte s’estructura en quatre fases. En una primera fase fem una auditoria i analitzem l’entitat (què estan comunicant, per quins canals, amb quins materials, a qui es dirigeixen, a qui arriben…). En la segona fase ens centrem a definir els objectius estratègics, establim les línies de comunicació i identifiquem els públics. En la tercera fase ens focalitzem a concretar accions de comunicació segons les línies establertes, i definim temporalitats, públics objectius, prioritats i costos d’execució aproximats per a cada acció. Finalment, en la darrera fase, revisem conjuntament el pla i establim els propers passos a seguir.

Amb aquest nou pla de comunicació, l’equip tècnic de l’ACUP obté un guió que estableix les pautes a seguir, els ajuda a afrontar millor les necessitats comunicatives del seu dia a dia, i els permet tenir més coneixement dels públics, canals i estratègies a aplicar en funció de cada cas.