Anàlisi de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya

Ens encarreguen analitzar els diferents models de gestió de les oficines de turisme del territori, i en caracteritzem models de funcionament i de gestió per obtenir una fotografia detallada de la situació. Obtenim informació sobre la gestió de les oficines, les seves relacions dins i fora de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, el perfil dels recursos humans i les funcions i serveis que realitzen; en detectem necessitats, i dissenyem escenaris de futur per a l’organització, a més de cercar models de referència a escala internacional. Per aconseguir aquesta informació combinem enquestes semiestructurades a agents clau amb enquestes als membres de la Xarxa d’Oficines.