Pla de senyalització turística de Benicarló

Obtenim una radiografia de la situació de la senyalització turística de Benicarló, a la costa valenciana. Després d’analitzar-ho exhaustivament amb un detallat treball de camp, delimitem el model de senyalització turística a implementar tant pel que fa a continguts com a jerarquització dels recursos i atractius turístics. També establim les característiques tècniques de la senyalització per tal d’elaborar els plecs de clàusules necessaris per executar-ho.