Project Description

Secretaria Tècnica de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya

Acompanyem la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya per implementar el Pla d’Accions de la Xarxa d’Oficines de Turisme. Això implica coordinar la Xarxa actuant de nexe entre les oficines que en són membres i la Direcció General, així com preveure, executar i supervisar el pla d’accions establert.