Project Description

L’Ajuntament de Casserres sol·licita ajuda a la Gerència de Serveis Turístics de la Diputació de Barcelona per a portar a terme el Pla Estratègic de Turisme de Casserres 2022-2027 amb l’objectiu d’establir les bases per gestionar l’activitat turística al municipi els propers anys. Un document que els permeti, fruit d’un procés de reflexió i de coneixement compartit amb els actors del territori, elaborar el full de ruta de les polítiques turístiques que han de portar a terme a Casserres els propers 5 anys.

Per aconseguir-ho, les tasques es focalitzen en àmbits com:

  • La governança en el municipi, observant i definint dinàmiques de treball participatives entre els agents locals i del territori.
  • L’organització interna, on es defineixen funcions i rols dels recursos humans disponibles per tal de desenvolupar el pla d’accions establert.
  • L’oferta turística, identificant i analitzant l’estat i la potencialitat dels recursos patrimonials, naturals,… existents al municipi, així com la capacitat pel que fa als serveis (allotjament, restauració, activitats,…)
  • La planificació turística, incidint en la revisió de les actuacions realitzades al llarg del temps (a nivell local i territorial) i la seva adequació a la situació actual a fi d’ajustar-les en la mesura que correspongui.
  • La demanda turística, treballant per a identificar el perfil del visitant del municipi i valorant si aquest s’ajusta amb el desitjat o no.