Project Description

Pla director de turisme del municipi de la Llacuna

Elaborem el Pla director de turisme establint els objectius, les accions i les inversions a desenvolupar en els cinc anys següents a partir d’un pla d’accions viable i realitzable. L’objectiu és impulsar l’economia del municipi a partir del desenvolupament turístic, potenciant-ne el teixit empresarial i donant valor als recursos turístics per consolidar un model ajustat a les capacitats i els valors de la població.