Project Description

Anàlisi del potencial turístic de Jérez del Marquesado

Per encàrrec de Magma Consulting, elaborem un informe de diagnòstic sobre el potencial turístic de Jérez del Marquesado (Granada) a partir del treball de camp, l’anàlisi de dades turístiques i entrevistes amb agents de la destinació. L’objectiu de l’informe és establir potencials escenaris de futur en relació amb l’activitat turística.