Project Description

En el marc del Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es dona suport a la Gerència de Serveis Turístics de la Diputació de Barcelona en el procés per a presentar canditatura.

En concret, les tasques realitzades es centren en la preparació i redacció de la memòria tècnica a presentar a la convocatòria que gira al voltant de l’objectiu de contribuir a la digitalització del Punts d’Informació Turística de la província mitjançant la incorporació de la tecnologia. Alhora, s’aporta el coneixement sobre la gestió de la informació turística i la tecnologia per a assessorar a l’equip tècnic de la Gerència de Serveis Turístics per a la presa de les decisions més adients als objectius de la destinació.

La convocatòria, amb un pressupost dels projectes elegibles situat entre  els 100.000 i 500.000 euros, s’enfoca a finançar projectes que modernitzin les infraestructures, eines i solucions digitals que facin servir els ens locals en la gestió de serveis turístics:

  • Facilitar l’accés al turista des del seu lloc d’origen.
  • Millora de la comunicació i accés de recursos i serveis per part del turista a la destinació.
  • Eines TIC per optimitzar la gestió de l’impacte generat pel turisme.
  • Fomentar el govern públic i el seu accés a la tecnologia.