Project Description

En l’encàrrec realitzat pel Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges ens centrem en projectar una visió a mig i llarg termini que permeti que el servei d’informació i dinamització turística del municipi continuï oferint un servei de qualitat i ajustat a les necessitats de la demanda de la destinació. D’aquesta manera, s’ha estructurat les funcions dels diferents punts d’atenció al visitant, així com proposta de nous serveis i de la reorganització dels espais disponibles.