Project Description

Per donar suport a l’equip de turisme de l’Ajuntament d’Olot en el procés de creació del nou lloc turístic de la destinació, es treballa en donar orientacions sobre la conceptualització d’aquest nou web de turisme d’Olot, acompanyant-ho de l’elaboració del plec tècnic que ha de regir la contractació de l’empresa desenvolupadora.

Entre les tasques realitzades hi ha el suport mitjançant sessions de treball conjuntes sobre aspectes claus a tenir en compte en el procés de disseny i l’arquitectura de continguts, les tecnologies existents i l’enfoc global del web. Alhora, es redacta el plec de prescipcions tècniques per tal de facilitar el procés d’adjudicació i establir línies clares de treball sobre el producte final a obtenir.