Project Description

Elaboració d’estudis de mercat del turisme de natura

La consultora turística DCB Turisme i Desenvolupament Local contacta amb nosaltres perquè necessita suport en l’elaboració d’un estudi de mercat sobre les tendències del turisme de natura, cultura i descoberta del territori de sis públics europeus: França, el Regne Unit, Alemanya, Holanda, Bèlgica i l’estat espanyol.

Així doncs, les tasques se centren a identificar les diferents fonts d’informació útils per poder caracteritzar el comportament vacacional de cada un d’aquests mercats; fer el buidatge de les dades; identificar models de referència o territoris/associacions empresarials de cada un d’aquests països corresponents a aquests segments de demanda, i redactar els informes finals per tal que es puguin utilitzar en diferents projectes.