Project Description

Conceptualització del nou web turístic d’Olot

Revisió de la web turística d’Olot per a fer-ne una proposta de reorganització de continguts i funcionalitats que permeti donar resposta a les tendències actuals en l’ús d’aquestes pàgines web per part del visitant. Alhora, es redacta el plec tècnic necessari per a iniciar el procés d’adjudicació de la nova web turística d’Olot i es dona suport a l’equip tècnic de turisme d’Olot en el procés d’implementació del nou web turístic del municipi.