En breu es celebrarà la jornada que dóna el tret de sortida al programa HibriturSelva 2014, la iniciativa que persegueix potenciar la innovació en el camp del turisme a la comarca de la Selva. Resumint-ho molt (podeu treure més informació d’aquest link o bé del video al final del post), es tracta d’aportar eines, metodologies, contactes, inspiració,… tant a la pime turística com a als actors que hi poden tenir una vinculació amb l’objectiu de generar productes turístics, xarxes de relacions entre persones i empreses i espais de trobada i reflexió.

Com tota iniciativa pionera, això de la hibridació és un terme encara no massa emprat en el sector, necessita del seu temps per a assentar-se i que la gent vegi que realment els pot aportar nous elements per a millorar el seu negoci. Amb tot, el 2013 deixa bons resultats tant en el camp de la vinculació entre sectors teòricament no connectats, com en la creació de nous productes, esdeveniments, iniciatives que ajuden a potenciar el turisme a la comarca.