Un títol impactant. D’aquesta manera ens crida l’atenció la gent de Wonderful Copenhagen per presentar-nos el que serà la seva estratègia turística durant els pròxims anys. El document “The End of tourism as we know it” es pot trobar a la web que han preparat per a explicar de manera resumida els principals conceptes d’aquesta nova aposta de planificació turística de la destinació.

Tot i la contundència del títol, que segurament busca la part de sensacionalisme que faci que se’n parli, l’estratègia gira sobre el concepte que altres destinacions també estan començant a seguir, on el turista no és tractat com a turista sinó com a un resident temporal.

On es busca que el visitant sigui partícep de la vida de la destinació conjuntament amb el resident, involucrant els dos actors per tal de trencar amb aquests moviments turismofòbics que ja apareixen en certes destinacions. De fet, a la visió del pla estratègic es defineix molt bé l’esperit d’aquesta aposta: “A future destination where human relations are the focal point, where the diferentiation between destination and home of locals is one and the same. A destination, where locals and visitors not only co-exist, but interact around shared experiences of localhood.

I aquesta estratègia la recolza sobre cinc grans àmbits:

  • Es passa del “Content is king” al “Shareability is king“, centrant-se més en el compartir que en el generar continguts.
  • La fidelització com a prioritat, buscant augmentar l’índex de repetició de visitants.
  • La visió a llarg termini sobre els mercats del futur, que avui encara són poc significatius.
  • La co-innovació, on el treball conjunt és la clau del desenvolupament.
  • Es cerca un creixement on l’objectiu no és tant el volum com si ho és el valor que aquest creixement genera a la comunitat.

Més enllà de si el document que ha generat la gent de Wonderful Copenhagen és realment trencador o innovador, em quedo amb que aquesta concepció del visitant com a resident temporal s’està incorporant dins els processos de reflexió de les destinacions, i serà interessant veure com es va portant a la pràctica…

Per últimt, i lligat a aquest nou enfoc en la gestió de les destinacions turístiques, és molt recomanable fer una lectura d’alguns dels posts (entre altres) de José Antonio Donaire com ara “La ciutat dels residents és un Oximorón” o més centrat en una destinació en concret “Turistes a BCN. Nous debats 1” i “Turistes a BCN. Nous debats 2“.