Project Description

Estratègia turística, definició de mercats i productes turístics

Col·laborem amb la Fundació Emys per donar suport al seu equip tècnic en el procés d’incorporar l’activitat turística a la fundació. Entre altres tasques, definim i prioritzem els segments turístics a assolir; seleccionem els públics objectius i els caracteritzem; estructurem el portafolis de productes a desenvolupar (característiques, necessitats i combinacions entre productes); seleccionem els operadors i les accions per introduir el producte dins del mercat, i ideem l’estratègia de relacions a implementar en àmbit turístic.