Project Description

Estratègia de senyalització turística de Peratallada

En aquest cas, el  projecte se centra en analitzar l’estat actual de la senyalització turística del nucli de Peratallada, així com la interpretació del seu patrimoni amb l’objectiu de definir l’estratègia de millor a seguir en els pròxims anys així com el seu possible abast, proposant accions concretes i fent recerca de potencials proveïdors.