Project Description

Definició de l’estratègia turística de Palafrugell

L’encàrrec s’emmarca dins del Pla per al Desenvolupament Econòmic i Cohesió Social 2013-2018 de l’Ajuntament de Palafrugell amb l’objectiu de definir el model de municipi.

En aquest cas ens centrem a desenvolupar, conjuntament amb l’equip tècnic de l’IPEP, el document estratègic que hauria de guiar el turisme al municipi en els propers anys. Per fer-ho, entre altres tasques, analitzem l’estat dels recursos, observem la situació dels mercats i dels competidors, i esbrinem la visió que tant el visitant com els agents locals tenen del municipi en clau turística.

Així doncs, comptem amb la participació del teixit local en les diferents sessions de treball temàtiques i amb la participació del visitant mitjançant 600 enquestes repartides en diferents moments de l’any.

Com a resultat, a més d’obtenir una fotografia de la situació turística del municipi, podem establir els reptes principals als quals la destinació hauria de fer front per tal que els agents públics i privats locals puguin desenvolupar plans d’acció concrets.

Per a aquest projecte, també comptem amb la participació de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR), que realitza l’estudi de la demanda i col·labora en les reunions de grup.