Project Description

Amb la transformació d’un dels edificis modernistes destacats de la ciutat, el que era l’antiga casa Valls i Valls, en l’Alberg de pelegrins i Centre de visitants de Cal Maco (amb el suport del Programa FEDER), l’Ajuntament d’Igualada es planteja reordenar les mecanismes de gestió de la governança turística al municipi, al mateix temps que es planteja quines han de ser les directrius per al desenvolupament de l’activitat turística a la ciutat a partir d’aquest nou equipament.

D’aquesta manera, i amb el suport de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, des de Casassayas Consultoria Turística liderem l’elaboració d’aquest pla estratègic que actuarà com a guió a seguir en matèria de turisme a la ciutat d’Igualada, entenent la nova oficina de turisme com un òrgan generador de producte turístic que posarà en valor Igualada i, per extensió, la comarca de l’Anoia.

Les tasques desenvolupades en aquest encàrrec es centren definir el rol de l’oficina de turisme dins la governança del turisme a la ciutat i establir unes línies estratègiques a seguir acompanyades d’actuacions concretes per als propers anys.