Project Description

Anàlisi de l’Smart Tourism al Baix Empordà

El projecte consisteix a diagnosticar la situació actual de la comarca en termes smart lligats al turisme per tal d’establir un full de ruta. Amb aquesta diagnosi podem establir les bases conceptuals del desenvolupament de projectes turístics smart a la comarca, així com conèixer la situació de la zona en relació amb estratègies i projectes smart, i identificar les barreres i condicionants que poden afectar el desenvolupament de projectes vinculats. El document final està orientat a facilitar la presa de decisions als responsables tècnics i polítics respecte de les accions a emprendre per implementar una estratègia de smart tourism destination global al Baix Empordà.