Dinamització turística. Santa Coloma de Farners.

Santa Coloma de Farners és un municipi ben connectat, propera a nodes turístics destacats i on el turisme hi ha estat present en diferents intensitats al llarg del temps. Alhora, compta amb atractius naturals, patrimonials i culturals interessants, i d’una infraestructura turística on en els darrers temps hi ha hagut obertures de negocis i renovacions significatives. Amb tot, en els darrers anys el turisme ha estat una activitat poc desenvolupada almenys de manera estructurada i pensada.

Amb aquesta situació de partida, l’ajuntament encarrega l’elaboració d’un pla de desenvolupament turístic que permeti estructura l’oferta i estableixi els reptes a assolir. En aquest sentit, a més es demana de que aquest pla s’acompanyi d’un suport continuat en el temps per ajudar en la seva implementació, degut a la manca de recursos humans dedicats a aquesta àrea.

Entre les tasques executades, s’ha realitzat una breu diagnosi del recursos turístics, establert els segments prioritaris i plantejat els productes turístics sobre els quals pivotar l’estratègia de desenvolupament, a més d’establir les prioritats de treball.

Alhora, durant l’acompanyament al llarg d’aquest any, s’ha pogut intervenir en aspectes bàsics com poden ser la organització i definició de les funcions de l’oficina de turisme, els materials de comunicació a desenvolupar i la organització d’esdeveniments, entre d’altres.

PROYECTOS