Creació de producte. Turisme geològic a Tremp

Per encàrrec de l’Ajuntament de Tremp, i conjuntament amb l’Institut d’Estudis Turístics (Insetur) de la Facultat de Turisme (UdG) es realitza un anàlisi de la potencialitat de la geologia com a producte turístic per al territori de Tremp i rodalies.

En concret, l’enfoc inicial es centra en valorar si es pot crear producte de caire familiar al voltant de la geologia. I si bé els resultats indiquen que és viable (i de fet, es proposen exemples de productes) es visualitza que el segment que té més potencialitat a curt i mig termini en termes d’esforç-benefici és el de caire professional.

Així doncs, en una segona fase del projecte es desenvolupa un pla de treball específic per a reforçar i potenciar la presència del segment professional a la destinació. Al mateix temps, aquesta orientació encaixa amb la voluntat del territori d’obtenir la certificació de Geoparc (Projecte Geoparc Conca de Tremp Montsec)

PROYECTOS