Organització d’un blogtrip. Projecte Localitza.

El Consell Comarcal de la Selva va engegar el projecte Localitza amb l’objectiu de potenciar i posar el valor els productes locals de la demarcació. Per a fer-ho, s’ha seguit l’estratègia de vincular productors amb comercialitzadors, sobretot del sector turístic.

Així, aquest encàrrec d’organització d’un viatge de descoberta per a bloggers (blogtrip) neix amb l’objectiu de treballar la comunicació sobre aquells que poden fer difusió dels productes i de les activitats generades al voltant d’aquests.

En aquest cas, les tasques s’han centrat en la definició d’una proposta de bloggers que responguéssin al perfil de l’acció (incidir sobre el públic final de proximitat), plantejar una proposta d’activitats, així com l’execució de tota la part logística i d’acompanyament abans, durant i després del blogtrip.

Se’n pot veure els resultats en el següent enllaç a la web del projecte.

PROJECTS