Model de negoci. Refugi Vall de Siarb.

La feina realitzada per aquest refugi de muntanya ubicat al poble de Llagunes s’ha centrat en acompanyar als seus gestors en la definició de l’estratègia a seguir, així com en la validació del model de negoci de l’establiment.

El [Refugi Vall de Siarb]http://www.refugivalldesiarb.com/), per la seva ubicació en un entorn petit i tranquil a pocs quilòmetres de Sort, necessitava identificar i segmentar molt bé els públics objectiu a fi d’estructurar tota l’oferta de productes i preus.

En aquest cas, a més de donar suport en la visió global del negoci, s’ha treballat de manera específica aquesta segmentació de clients, el portafoli de productes i l’estratègia de fidelització a desenvolupar.

En el procés, s’ha combinat el treball estratègic amb el treball operatiu, establint pautes i accions concretes.

PROJECTS