Estudi de mercat. DCB Turisme.

La consultora turística DCB Turisme i Desenvolupament Local necessitava suport en l’elaboració d’un estudi de mercat sobre les tendències dels mercats de natura, cultura i descoberta del territori de 6 mercats europeus: França, Regne Unit, Alemanya, Holanda, Bèlgica i estat espanyol.

Així, les meves tasques es centren en:

En concret, el resultat d’aquesta feina ha estat incorporat en diferents projectes de DCB, com el del Consell Comarcal del Baix Ebre.

PROJECTS