Dinamització turística. Hostalric.

De manera natural, la tasca realitzada de coordinació del Centre Gastronòmic Domus Sent Soví ha portat a la integració d’aquest amb la resta de recursos turístics del municipi. Així, s’ha ampliat l’àmbit d’acció per tal de desenvolupar una planificació turística del municipi que incideix en aspectes com:

PROJECTS