TECNOLOGIA APLICADA

Que la tecnologia ha impactat de manera radical al sector turístic és més que evident. A més, aquest impacte es produeix en tots els moments que composen el cicle de vida del consum turístic.

D’aquesta manera, cal tenir un coneixement ampli de quines són les tecnologies existents, així com les seves implicacions i les potencialitats, a fi d’optar per les que més rendibilitat puguin aportar en funció dels objectius establerts.

En definitiva, ofereixo un suport en l’aplicació de la tecnologia per a millorar l’experiència turística en les diferents fases del viatge, així com per treure profit de la informació que el turista genera i que ens ajuda a prendre decisions. Parlo, entre d’altres, d’àmbits com:

SERVEIS