Pla de comunicació. ACUP.

De la mà de la gent de Minimilks, l’agència de comunicació creativa de Girona amb qui col·laboro habitualment, he tingut la oportunitat de participar de manera activa en la definició del nou pla de comunicació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

En aquest cas, l’objectiu s’ha centrat en aconseguir aportar a l’equip tècnic de l’entitat d’un marc de treball estructurat, on es plantegen les accions a desenvolupar a fi d’assolir els objectius definits tant pel que fa a públics com missatges.

Així, s’estructura el projecte en quatre fases:

Amb aquest nou Pla de Comunicació, l’equip tècnic de l’ACUP ha obtingut un guió que estableix les pautes a seguir, els ajuda a afrontar millor les necessitats comunicatives del seu dia a dia, i els permet tenir un major coneixement dels públics, canals, i estratègies a seguir en funció de cada cas.

PROJECTES