ncorporació del turisme en empresa d’embotits. Casa Riera Ordeix.

Dissenyem l’estratègia a seguir per incorporar l’activitat turística (visites turístiques) a l’empresa d’embotits centenària Casa Riera Ordeix. Assessorem l’equip directiu en les necessitats del sector, els canvis interns a implementar per tal de no interferir en l’activitat habitual de l’empresa, així com en l’estratègia de comunicació, productes, segments objectius i preus.

PROJECTES