Estudi sobre la percepció de l’impacte de la Via Verda de Girona. Consorci Vies Verdes.

Dissenyem un estudi per conèixer la percepció dels agents vinculats a les Vies Verdes sobre l’impacte que tenen. Per això, es fan entrevistes semiestructurades a persones clau tant de l’organització com de les institucions i empreses del territori per on transcorren.

PROJECTES