Estratègia turística. Palafrugell.

L’encàrrec realitzat per l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) s’emmarca dins el “Pla per el Desenvolupament Econòmic i Cohesió Social 2013-2018” de l’Ajuntament de Palafrugell amb l’objectiu de definir el model de municipi.

En aquest cas la meva tasca s’ha centrat en, conjuntament amb l’equip tècnic de l’IPEP, desenvolupar el document estratègic que hauria de guiar el turisme al municipi en els propers anys. Per a aconseguir-ho, s’ha realitzat diferents tasques lligades a l’anàlisi de la situació dels recursos, l’observació de la situació dels mercats i dels competidors, conèixer la visió que tant el visitant com els agents locals tenen del municipi en clau turística.

Així doncs, s’ha comptat amb la participació del teixit local en les diferents sessions de treball temàtiques i la participació del visitant mitjançant 600 enquestes repartides en diferents moments de l’any.

Com a resultat, a més d’obtenir una fotografia de la situació turística del municipi, s’ha establert els principals reptes als quals la destinació hauria de fer front, a mode d’eina de treball per tal de que els agents públics i privats locals en puguin desenvolupar plans d’acció concrets.

Per a aquest projecte, també s’ha comptat amb la participació de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR), que ha realitzat l’estudi de la demanda i col·laborat en els focus grups.

PROJECTES