Anàlisi del potencial turístic del municipi de Jérez del Marquesado. Magma Consulting.

Elaborem un informe de diagnòstic sobre el potencial turístic de Jérez del Marquesado (Granada) a partir del treball de camp, l’anàlisi de dades turístiques i entrevistes amb agents de la destinació. L’objectiu de l’informe és establir potencials escenaris de futur en relació amb l’activitat turística.

PROJECTES