PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

On som, on volem anar i, més important, el perquè ho estem fent. Constantment apareixen noves tendències, nous segments de mercat, noves eines que ens permeten evolucionar, però la incorpració de tots aquests nous elements ha de respondre sempre a una estratègia turística orientada a objectius concrets a assolir.

Així doncs, ajudo a donar resposta a aquestes i d’altres qüestions per tal de donar forma a una planificació turística amb objectius a mig i llarg termini, però sense oblidar el què fer avui. En aquest àmbit, les tasques més habituals són les de:

SERVEIS