MÀRQUETING I PROMOCIÓ

Fer arribar el missatge adequat al públic desitjat és una tasca complexa que necessita d’un treball constant i ben estructurat. Desenvolupar un pla de màrqueting ens ajuda a pautar i materialitzar la visió establerta en termes d’estratègia.

En definitiva, un pla de màrqueting no deixa de ser un document on s’hi treballa l’anàlisi del mercat, s’hi estableixen objectius concrets i mesurables, uns camins per tal d’assolir-los, i una proposta d’accions a dur a terme. Entre les tasques a les que dono resposta hi ha:

SERVEIS