CREACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS

Per plantejar una estratègia de producte turístic cal que d’entrada ens fem algunes preguntes. Qüestions com: què tenim, en quin estat està, quin és el seu potencial,… són bàsiques a l’hora de plantejar nous productes turístics.

Alhora, cal tenir ben presents paraules com ara segmentació, especialització, perfils, motivacions, experiència… elements clau que determinaran l’orientació i les característiques finals del producte turístic.

Així doncs, ofereixo el meu coneixement i experiència en àmbits com:

SERVEIS